Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een structurele samenwerking tussen een school en de bibliotheek om de taalontwikkeling, leesmotivatie en mediawijsheid van leerlingen te bevorderen. 

Wie meer leest, wordt beter in taal. Dit klinkt niet alleen logisch, het is ook echt zo. Meer (voor)lezen heeft een bewezen effect op taalgevoel, woordenschat, technisch en begrijpend lezen. Wie goed leest, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Het vergroot je kansen in onze maatschappij. Daarnaast helpen verhalen je om je te verplaatsen in een ander. Ze prikkelen je fantasie en creativiteit. Kortom: lezen doet je groeien en vergroot je wereld!

Uit onderzoeken blijkt dat basisschoolleerlingen minder gaan lezen naarmate ze ouder worden. In groep 4 leest 41 procent van de kinderen iedere dag thuis voor zijn plezier. In groep 8 is dat percentage bijna gehalveerd (23%). Hoe minder kinderen gaan lezen, hoe meer taalontwikkeling achter zal blijven en hoe harder de school zich zal moeten inspannen om de taalontwikkeling op andere manieren te bevorderen.

Om het leesmotivatie onder leerlingen te vergroten, biedt de Bibliotheek op school daarom een duurzame aanpak gericht op vrij lezen en vrijetijdslezen.