Bibliotheek op school

Met De Bibliotheek op school slaan het onderwijs, de bibliotheek en de gemeente de handen ineen om dagelijks aandacht aan leesplezier en mediawijsheid te besteden. Op school én thuis.

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt op basisscholen en middelbare scholen om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige lees/mediaconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

Lezen is de basis

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.

De Bibliotheek op school

Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rond lezen en mediawijsheid. We zorgen samen voor een uitnodigende leesomgeving, met een gevarieerde en actuele collectie in de schoolbibliotheek voor verrijking van het leesonderwijs. Jaarlijks meten we het leesklimaat op school en met die bevindingen zorgen we voor een passende aanpak en adviseren we het schoolteam, waarbij we doelen bepalen en een lees- en mediaplan opstellen. Onze leesconsulenten hebben een adviserende rol en gaan gerichter de leescoördinatoren en het team van de school ondersteunen in hun deskundigheid op het gebied van leesbevordering, o.a. met trainingen en teampresentaties. Met deze aanpak kunnen we doeltreffender de positieve leesspiraal stimuleren: meer leesplezier, meer leesmotivatie, betere leesvaardigheid, meer leesplezier!

Inmiddels werken een aantal basisscholen in ons werkgebied volgens de aanpak van de Bibliotheek op school. Verbeteringen in leesniveau en leesplezier zijn merkbaar! Bibliotheek Losser heeft samen met de gemeente de ambitie om uiteindelijk met alle scholen een samenwerkingsovereenkomst volgens deze aanpak te sluiten.