Deke Harders is sinds 1977 al lid van de bibliotheek. In de jaren tachtig gaf zij les aan vrouwen op de spontane open school. In groepjes nam Deke de vrouwen mee naar de bibliotheek, om te laten zien wat die allemaal te bieden had. Ook probeerde zij hun tot lezen te brengen.

Later heeft zij samen met Ans Dijkhuis gezorgd voor avonden van Nederland Leest. Deze avonden waren altijd vol met lezingen en discussies.

Nog steeds vindt Deke de bibliotheek een fijne en leuke plek om naar toe te gaan. Als zij naar de markt gaat, loopt ze altijd even naar binnen.

Zij vindt zichzelf een ‘gewone klant’, maar de kennis die zij heeft over de bibliotheek laat blijken dat zij meer dan dat is. Deke is een trouwe klant, met een wel heel bijzondere voorliefde voor de bibliotheek.

De bibliotheek van Losser

Rond 1900 ontstonden de eerste bibliotheken en leeszalen, bedoeld als plaats waar mensen rustig konden lezen en studeren. In Engeland waren toen al “public libraries”. Naar dat voorbeeld werden ook in Nederland voor iedereen toegankelijk openbare bibliotheken opgericht. Vóór die tijd waren de meeste bibliotheken nog ingedeeld volgens de toen heersende sociale en religieuze levensovertuigingen.

In 1907 waren er in Nederland 6 openbare leeszalen en bibliotheken, meestal gerund door vrijwilligers. In dat jaar kwam ook de verlenging van de eerste Rijkssubsidies. Door de permanente financiële bijdragen van de overheid kwam er schot in de toename van het aantal voor iedereen toegankelijke bibliotheken en leeszalen in Nederland. In de 2e helft van de 20e eeuw verschoof de belangrijkste functie steeds meer naar het uitlenen van boeken, tijdschriften en muziekwerken. Nu is de functie van de “bieb” steeds meer een maatschappelijke. De overheidssubsidie wordt overgeheveld naar de gemeentes die het geld moeten verdelen over allerlei vooral culturele instantie. In sneltreinvaart is de “bieb” veranderd in een plaats waar gelezen en gestudeerd kan worden en vooral een gezellige plaats is waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, veel informatie kan worden gehaald en onder ’t genot van een kopje koffie een krantje of tijdschrift kan worden gelezen. Het hoeft gelukkig niet meer zo stil!!

Losser heeft een actieve bibliotheek, die een belangrijke rol vervult in de gemeenschap. Hieronder een aantal belangrijke activiteiten:

 • De actie “Nederland leest” begon in de 2006 met het boek “Dubbelspel” van Frank Martinus Arion. Iedereen kon gratis een boek meenemen en er was een gezellige discussieavond met achtergrondinformatie. In 2023 bestaat de actie nog steeds, maar zonder extraatjes! In november is het boek “Sonny Boy” van Annejet van der Zijl aan de beurt.
 • Er werden in de loop der jaren diverse leesgroepen opgericht, bv bij iemand thuis. Nu is er ook een leesgroep in de bibliotheek, die door “Senia” van info wordt voorzien. Dat is een landelijke steungroep.
 • Lagere scholen kunnen naar de bieb komen om boeken uit te zoeken met hulp van iemand uit de bieb.
 • Achtergrond bij boeken (vooral voor de “lijst” op de middelbare school) kon worden gehaald uit de “Knipselmappen”. Daar waren de medewerkers van de bieb (en vrijwilligers) aardig druk mee! Nu is alle informatie digitaal te krijgen op telefoon, tablet, laptop en computer! Van alles over: schrijven, inhoud en recensies.
 • Om het lezen verder te bevorderen waren er ook lezingen van beroemde schrijver zoals, Lydia Rood, Midas Dekkers, Helga Ruebsamen, Jaap Scholten en Tim Krabbé. Om meer mensen naar de bieb te krijgen waren er ook andersoortige lezingen bv van het JVN of een plaatselijk fotograaf. Ook waren er voorlichtingsavonden bv over dementie. Altijd was het gezellig, omdat het personeel van de bieb er ook was voor koffie en thee.
 • Heel aantrekkelijk ook was de verkoop van afgeschreven boeken. Voor een habbekrats, deed de bieb de mooiste boeken van de hand: van prentenboeken tot geïllustreerde naslagwerken, van romans tot stripboeken! Voor ieder wat wils … en dat 2x per jaar!
 • De bieb werd ook heel belangrijk in de taalontwikkeling: “Taalpunt”. Van individuele coaching van buitenlandse vrouwen en mannen bijv. Een afgeleide van de vroegere taalcursussen. Aan kleine kinderen wordt voorgelezen, zowel in de bieb als thuis: “De voorleesexpress”. Er worden zo’n 12 à 13 gezinnen bediend.

Er is ook een taal/praatgroep op donderdagmorgen voor buitenlandse vrouwen.

 • Er waren tentoonstellingen van plaatselijke kunstenaars.
 • Rond kerst waren er kraampjes met leuke hebbedingen.
 • Wie herinnert zich nog het afstempelen van de boeken? Lang vóór het digitale tijdperk waren er nog balies waar je geholpen werd door medewerkers. Alles ging in de juiste volgorde. Nu het digitale tijdperk zijn intrede heeft gedaan, kun je daar als oudere nog wel eens met heimwee aan terugdenken. Wennen aan computers, zelf inleveren en meenemen, zelf de boete betalen met een apparaat. Dat was erg wennen. Er werd wel jaloers gekeken naar de jeugd die die handelingen een fluitje van een cent vond. Maar altijd zijn er die bereidwillige medewerkers die geduldig alle wel tig keer willen uitleggen.
 • Er waren ook algemene activiteiten:
 • Elk jaar kwam Sinterklaas voor de kleintjes.
 • Met Kerst stond er een prachtige kerstboom of wensboom.
 • Er was een voorleeslunch voor ouderen, heel gezellig
 • Het project: Losser in de diepte werd in samenwerking met de Staringgroeve door de bieb opgezet.
 • Er waren ook enquêtes die werden gehouden om de mening van bezoekers te peilen. Heel belangrijk!

Maar er zijn ook dingen verdwenen. Door geldgebrek, te weinig belangstelling, of gewoon langzaam uitgebluste aandacht van instanties. Zo is er een bibliobus meer, geen cd, dvd en video-afdeling meer. En afdelingen in de kerkdorpen werden geschrapt.

 • Wat er gelukkig ook niet meer is: de uitgeknipte plaatjes uit naslagwerken (ergernis van de medewerkers) voor de verslagen van school! Dat is weer ’t voordeel van internet…..
 • Maar water is dan anno 2023 nog wel?
 • E-books en luisterboeken
 • Aandacht oor de Kinderboekenweek en Boekenweek.
 • Veel groot letterboeken en aandacht voor laaggeletterden.
 • Goede aanwijzingen waar alles te vinden is.
 • Internet wordt steeds belangrijker en toegankelijker:
  • Aankondiging van: nieuwe boeken, gereserveerde boeken, te late boeken.
  • En vooral ook handig is dat je boeken kunt reserveren.

Dus waarom is de bieb ook in 2023 nog zo aantrekkelijk?

 • Het is een ontmoetingsplaats om te praten, een bakkie te doen en een krantje of tijdschrift te lezen.
 • Om informatie te krijgen op allerlei gebied.
 • Om nieuwe boeken uitgestald te zien op mooie kasten.
 • Om een met medewerker van gedachten te wisselen.
 • Om eens met medewerkers van gedachten te wisselen over allerlei wetenswaardigheden omtrent boeken.

De Lossers bieb is de afgelopen jaren vaak verhuisd: van Station Labdiek naar de Lutterstraat, van het Kruidvat naar de Brinkstraat. Nu zitten ze al 5 jaar goed in het Lossers Hoes: veel faciliteiten, midden in de gemeenschap en goed bereikbaar. Veel aardige medewerkers zullen nog heel lang hun “klanten” willen bedienen. En over de toekomst van het lezen hoeven we ons ook niet zo heel veel zorgen te maken. Er verschijnen aan de straat steeds meer “minibiebjes”, kastjes waar je gratis boeken kun halen en brengen. Ook zie je bv op stations steeds meer “zwerfboeken”.

En als dan zo een 86-jarige nog aankondigt dat hij wee lid van de bieb wil worden, is dat de kers op de leestaart!

Bron Foto Historische Kring Losser

QR code bij dit bericht: