Voorafgaand aan de tentoonstelling Wortels in de samenleving blikken we met vier betrokkenen terug op het ontstaan van Fundament Losser. Het Fundament dat nu 10 jaar bestaat en ontstond uit Muziekschool de Sleutel, Stichting Cluster en de openbare bibliotheek. Evelien Fokkink is sinds mei 2021 directeur-bestuurder van het Fundament. André van Huizen, Haico Muller en Yolanda Kerver schuiven ook aan bij dit gesprek.

Tekst: Johan Koning (www.johankoning.nl)

Niet voor niets zit deze afvaardiging aan tafel: het laatstgenoemde drietal kent niet alleen Fundament van haver tot gort, ze zijn ook de senioren onder de medewerkers van de organisaties die in 2013 Fundament gingen vormen. Yolanda Kerver werkt vanaf 2006 bij de bibliotheek, André van Huizen houdt zich al jarenlang bezig met muziek en dans (de Enschedeër was al docent bij de Muziekschool toen die nog zelfstandig was) en het sociaal werk zit Haico Muller al vanaf 1985 in de genen.

Zomerspelweek
“Ik werk nu ook als administratief medewerker voor de drie organisaties samen. Maar ik ben nog steeds betrokken bij de organisatie van de Zomerspelweek. Erg belangrijk voor onze organisatie, al jarenlang.” De spelweek is dan ook één van de onderwerpen die terugkomen in de tentoonstelling Geworteld in de samenleving, die vanwege het 10-jarig bestaan van het Fundament in ’t Losser Hoes wordt georganiseerd.

Het takenpakket van André van Huizen is ook uitgebreid de laatste jaren. “Ik ben naast muziekdocent ook cultuurcoach.” Hij is duidelijk over de noodzaak van het samengaan van zijn organisatie: “We hadden als muziekschool echt een mooi gebouw, met een theaterzaal erbij. Maar ik heb het nog even opgezocht: in Nederland zijn nog maar twaalf muziekscholen die zelfstandig de broek op kunnen houden.”

Yolanda Kerver had, toen ze begon bij de Losserse bibliotheek, geen ervaring in die wereld. “Maar ik heb wel een grote dosis enthousiasme voor lezen. We hadden destijds een team van 8 vaste medewerkers, aangevuld met 2 scholieren als opruimhulp en 3 vrijwilligers. Er werd gewerkt met een oud systeem, waarvan ik de naam niet eens meer weet.”
Nog geen half jaar na haar komst als teamleider, maakten ze de overstap naar een nieuwe systeem. “Bicat, een compleet geautomatiseerd uitleensysteem met zelfbediening. Gevolg was dat alle boeken in het systeem moesten komen, een hele omslag. Het werk veranderde hierdoor behoorlijk, zo was de informatiebalie lang niet altijd meer bemand en de bezoekers moesten veel zelf doen.”

Ouderen koesteren
Zelf ging Yolanda zich meer bezighouden met de samenwerking met de scholen, die steeds belangrijker werd. Ook de make-over van de bieb naar een ontmoetingsruimte maakte ze van nabij mee. Die functie is er nog steeds. Evelien Fokkink: “Het is eigenlijk de huiskamer van de samenleving.” Haico Muller vult aan: “Losser koestert haar ouderen, dat vind ik mooi. Al jarenlang staat er hier een man ’s ochtends voor de deur te wachten. Het eerste wat hij krijgt – en het maakt niet uit of ik er nu al eerste ben of een ambtenaar van de gemeente – is een kopje koffie. En dan gaat hij een uurtje zijn krantje lezen. Mooi is dat.”

Het is de centrale positie in de Losserse samenleving die het Fundament vanaf het begin inneemt. En die de organisaties daarvoor ook zelfstandig innamen. Dát die samenwerking nu zo goed loopt, was aanvankelijk niet gedacht. Fundament Losser is immers botweg ontstaan uit een ordinaire bezuiniging. “Rond 2011 ontstonden de eerste fusiegesprekken”, herinnert Yolanda Kerver zich. “In het begin heb ik het wel een als vijandige bijeenkomsten ervaren. Niemand had duidelijkheid en iedereen bekeek elkaar als een soort vijand. Een zeer frustrerende en vervelende periode.” De drie oudgedienden knikken. Logisch ook, iedereen wilde zijn eigen eilandje bewaken.

Maar, zegt André van Hulzen: “Soms ben je ook wel verbaasd dat buren niet met elkaar spreken. Dat was hier ook wel zo. Nee, ik zou het niet meer anders willen.” De organisaties versterken elkaar. Net zoals hij als cultuurcoach de samenwerking zoekt. “Dat is mijn werk: het verbinden van allerlei culturele organisaties binnen Losser. Zoals bij de muziekvereniging, daar probeer ik nu weer een gemeentelijk jeugdorkest op te richten.”

Geen eilandjes
Haico Muller ziet ook de samenwerking met andere organisaties ontstaan. “Dan krijgen we de vraag of we nog ruimte hebben waar mensen een vergadering kunnen houden. Komen ze bij ons buurten.” Geen eilandjes meer, dus. En men weet Fundament te vinden. Evelien Fokkink: “Als ik mijn kantoor uitloop, zit ik letterlijk met de inwoners aan tafel. Je merkt heel direct waarvoor je dingen doet. Je ziet waar het plezier is, waar het even schuurt, krijgt de dingen direct mee. En vaak lossen de bewoners het zelf onderling heel goed op.”

“Vanaf het begin heb ik gezegd: we hebben hier veel vakmensen aan het werk en allereerst houd je je bezig met je vak. Maar je bent er ook voor de hele maatschappij. Ik zag eigenlijk vanaf het begin allemaal Fundamenters. Geen mensen die zeiden: ‘Ja, maar vroeger …’. Ik ben wel iemand die veel van je vraagt – ik draag het niet allemaal op of aan. En er wordt steeds meer in samenwerkingen gedacht. Dat de jongerencoach ook eens in de bibliotheek gaat zitten, of dat de muziekdocent bij het mama-papa-café mee gaat doen.”

De samenwerking zoals die er in Losser is – tussen bieb, muziekschool en sociaal werk – is uniek in Nederland. “Er zijn wel soortgelijke initiatieven, maar nergens in deze samenstelling.”

Maaklab
En er zit nog meer in het verschiet. “We gaan een maaklab inrichten, met 3D-printers en lasercutters. Allemaal nieuwe technologieën, waar mensen mee kunnen kennismaken. Ik ben ervan overtuigd dat een organisatie die goed geworteld is echt tot bloei komt. En Fundament is goed geworteld in Losser.” Yolanda Kerver sluit af: “Toen we samen naar ’t Losser Hoes kwamen, was de samenwerking echt een feit.”


QR code bij dit bericht: