Omstreeks 1915 werd op initiatief van het toenmalig parochiebestuur in samenwerking met standsorganisaties een parochiebibliotheek gesticht. De uitgifte van boeken vond na 1945 plaats in de zk.g. katechismuskamer  van het kerkgebouw.


QR code bij dit bericht: