Missie en Visie

Missie

Iedereen mag zijn wie hij of zij is. Bij ons voelt iedereen zich welkom en veilig en kan ieder zich ontwikkelen naar eigen behoefte en kunnen. Wij dragen bij aan een gezonde en sprankelende samenleving.

Visie

Met onze activiteiten ondersteunen we de inwoners van de gemeente Losser. We werken zoveel mogelijk in dialoog met onze doelgroepen en partners. Zo ontstaat een krachtig netwerk waarin wij, samen met de samenleving, de samen- en zelfredzaamheid en ontwikkeling van een ieder die daar voor open staat versterken.