Week van de Amateurkunst 24 t/m 30 juni Hoor erbij!

Van 24 juni tot en met 30 juni as. staat de gemeente Losser in het teken van Cultuur.

Losserse verenigingen en kunstenaars laten zien wat zij voor elkaar en de samenleving betekenen. En daarbij nodigen wij iedereen uit om aanwezig te zijn of deel te nemen. Bezoek mooie optredens, volg interessante workshops en laat je inspireren door je mede-Lossenaren tijdens de Week van de Amateurkunst!

Thema Hoor Erbij!

Deze week die in opdracht van de provincie wordt georganiseerd, kent elk jaar een thema te kiezen door de gemeente zelf. In 2022 werd gekozen voor het thema Weerzien naar aanleiding van de vele beperkingen door Covid.

Dit jaar hebben we gekeken naar hoe divers Losser is zowel qua culturele mogelijkheden als inwoners. Vandaar..

HOOR ERBIJ!
Onze huidige samenleving is meer gevarieerd dan ooit, dat biedt kansen en mogelijkheden, maar kan ook zorgen voor onrust en verwijdering.

We merken met regelmaat dat er tussen de verschillende groepen inwoners geen contact ontstaat of toenadering wordt gezocht, en het al oude “ongezien maakt onbemind” is vaak van toepassing.

Bovendien neemt de eenzaamheid toe door vergrijzing, afnemend aanbod van vrijwilligers en individualisering van de maatschappij. Ondertussen leeft er bij veel Lossenaren wel de wens meer samenhang en stabiliteit in de omgeving te creëren.

Cultuur is bij uitstek een middel om

elkaar te ontmoeten,
elkaar te leren kennen
én elkaar te leren begrijpen.

Vandaar het thema dit jaar:

HOOR ERBIJ!

…een oproep verbinding te maken én te zoeken.

Programma Week van de Amateurkunst

Het programma tijdens de Week van de Amateurkunst zal evenals afgelopen jaar heel divers zijn, voor verschillende doelgroepen en in de verschillende dorpskernen.
Naast de concerten, optredens en exposities zijn we op zoek naar verbinding; In de vorm van verhalen van onze inwoners, jong, minder jong, afkomstig uit Losser of juist niet, lang of kortdurende verblijvend willen we te weten komen Waar hoor jij bij.

Het complete programma staat op onze website: www.fundamentlosser.nl/agenda/