Hoor erbij!

Onze huidige samenleving is meer gevarieerd dan ooit, dat biedt kansen en mogelijkheden, maar kan ook zorgen voor onrust en verwijdering.

We merken met regelmaat dat er tussen de verschillende groepen inwoners geen contact ontstaat of toenadering wordt gezocht, en het al oude “ongezien maakt onbemind” is vaak van toepassing.

Bovendien neemt de eenzaamheid toe door vergrijzing, afnemend aanbod van vrijwilligers en individualisering van de maatschappij. Ondertussen leeft er bij veel Lossenaren wel de wens meer samenhang en stabiliteit in de omgeving te creëren.

Cultuur is bij uitstek een middel om

elkaar te ontmoeten,
elkaar te leren kennen
én elkaar te leren begrijpen.

Vandaar het thema dit jaar:

HOOR ERBIJ!

…een oproep verbinding te maken én te zoeken.

Het programma tijdens de Week van de AmateurKunst zal evenals afgelopen jaar heel divers zijn, voor verschillende doelgroepen en in de verschillende dorpskernen.
Het complete programma staat vanaf  15 mei op onze website: www.fundamentlosser.nl/agenda/