Leerorkestproject Basisschool De Veldzijde

Op 6 maart j.l zijn de leerlingen van groep 5 en 6 van De Veldzijde gestart met het Leerorkestproject. Al eerder gingen verschillende scholen in Overdinkel, De Lutte en Losser hen voor. Het project wordt aangeboden door Fundament in samenwerking met steeds één van de muziekverenigingen van de gemeente; dit keer zijn we welkom bij DTKS. We maken gebruik van hun gebouw voor de lessen, van één en ander aan instrumentarium en ook geven we een extra eindpresentatie samen met het orkest van DTKS.

De leerlingen zijn op dit moment druk bezig te oefenen, zij hebben kunnen kiezen uit trombone/saxofoon/trompet en dwarsfluitlesssen. Woensdag 3 april a.s vindt er een presentatie plaats in De Veldzijde en vrijdag 5 april a.s is er een concert door de leerlingen van De Veldzijde samen met het orkest van DTKS in het Tukkershoes.