Fundament heeft kwaliteit op orde!

Fundament heeft op 1 juli jongstleden een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen en scoorde het op veel onderwerpen positief.

Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat hebben we de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Uiteraard zijn we erg blij met de uitslag. Evelien Fokkink, directeur bestuurder: “We zijn ontzettend trots dat de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers en vrijwilligers voor de inwoners van de gemeente Losser erkend worden in de certificering”. Een auditor van CBCT hierover: “De auditoren oordelen dat de relevantie van een organisatie als Fundament voor de gemeente Losser groot is. De gemeente benadrukt het belang van een samenwerkingspartner zoals Stichting Fundament” (citaat uit het auditrapport).
Wethouder Anja Prins: “Als gemeente Losser werken wij op veel terreinen samen met Fundament. Denk aan het jongerenwerk en bij de ondersteuning van mantelzorgers. Ook verzorgt Fundament programma’s zoals het tegengaan van eenzaamheid en leesbevordering. Het werk van Fundament heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor onze inwoners en gemeente.”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Fundament is nu volledig (bibliotheek, muziek en dans, sociaal werk) gecertificeerd. Fundament Taalpunt is begin dit jaar gecertificeerd. Vanwege de belangrijke schakel die zij vervullen in de aanpak van laaggeletterdheid is hier een aparte certificering voor opgezet.