Fundament krijgt subsidie voor Talenthouse

Wethouder Harry Nijhuis heeft gisteren een bedrag van ruim 48.000 euro overhandigd aan Evelien Fokkink, directeur/bestuurder van Fundament en jongerenwerker Richard Zuithof. Met dit bedrag kan een mooie start worden gemaakt met het opzetten van een creatieve broedplaats voor jongeren in de gemeente Losser.

De subsidie is bedoeld voor Talenthouse, een project van Fundament. Talenthouse is een van de negen projecten die in aanmerking komt voor de subsidieregeling Creatieve Broedplaatsen Twente.

De doelstelling van Talenthouse is om in contact te komen met jongeren tussen de 10 en 15 jaar.
Met het Talenthouse wil Fundament jongeren in de gemeente Losser de mogelijkheid bieden hun talenten te ontdekken.  Er komt een aanbod op het gebied van muziek en cultuur, textiel & techniek, sport en natuur. Ook is er ruimte voor ontmoeting en komt er met het project “Join us” aandacht voor eenzaamheid onder jongeren.

Ideaalplaatje
Talenthouse moet bruisen en prikkelen. Jongeren moeten zich welkom voelen. Zij moeten hier kunnen leren, geprikkeld worden en er is ruimte voor het maken van fouten. Hoewel een fysieke ruimte nog ontbreekt is dit een ontzettend mooie stap naar een nieuwe invulling van het jongerenwerk van Fundament. Volgende stap is om samen met de gemeente te gaan kijken of er een geschikte locatie is. Desnoods starten we verspreid over Losser, maar het zou ideaal zijn als we op 1 plek ook echt een gezicht kunnen geven aan het Talenthouse.

Samen met de jongeren willen we werken aan een “Losser” contact om samen mooie dingen mogelijk te maken. Jongeren krijgen dan ook zeker een stem in de invulling van het Talenthouse. Een mooie start is daar enkele weken geleden mee gemaakt toen een jeugdpanel in het Losserse Openluchttheater bijeen kwam.

Directeur/bestuurder Evelien Fokkink is vooral blij voor de jeugd in Losser. ‘We hebben nu echt iets in handen waarmee we jongeren wat te bieden hebben. Concreet, uitdagend en vol ontplooiingsmogelijkheden. Daarbij zijn we al in gesprek met jongeren om ook met hen te kijken naar de invulling.’

Wethouder cultuur Harry Nijhuis kwam het goede nieuws en de felicitaties overbrengen: “Een prachtig succes voor de initiatiefnemers en ook voor Losser! Het project Talent House is het tweede project in de gemeente Losser dat nu is aangemerkt als creatieve Broedplaats. In de eerste subsidieronde werden de carnavalsloodsen in De Lutte al uitverkoren als creatieve Broedplaats. Een prachtige erkenning en stimulans voor de cultuur en innovatiekracht in onze gemeente.”
De erkenning als Creatieve Broedplaats levert een bedrag op van ruim 48.000 euro voor het nieuwe project Talenthouse.  Evelien Fokkink, directeur/bestuurder van Fundament en jongerenwerker Richard Zuithof zijn er erg blij mee: “met dit bedrag kunnen we een mooie start maken met het opzetten van een nieuwe creatieve broedplaats voor jongeren. Een project en plek waar ze hun creativiteit helemaal de vrije loop kunnen laten en zichzelf kunnen ontwikkelen.”