Mooie verhalen over vrijwilligerswerk; Joop Vaanholt

Vrijwilligers spelen in de gemeente Losser een grote rol. Ze zijn onmisbaar voor onze gemeenschap en het verenigingsleven. We willen regelmatig een vrijwilliger interviewen. Het levert mooie verhalen op over wat ze doen, waarom en wat het hen brengt.

We starten deze reeks met Joop Vaanholt, 74 jaar, getrouwd met Els en zij kunnen ontzettend genieten van hun vijf kleinkinderen.

In z’n werkzame leven werkte hij eerst bij Signaal en later als wiskundeleraar bij het Ariëns college aan de Geessinkweg in Enschede, tegenwoordig onderdeel van het Bonhoeffer College. Daar werkte hij tot z’n pensioen.

Joop is nog altijd actief om, zoals hij het zelf omschrijft, “niet achter de geraniums terecht te komen, maar ook om geestelijk actief te zijn”. Op vrijdagmorgen rijdt hij regelmatig met de bus van de Voedselbank naar winkels in Losser en Overdinkel om diverse producten op te halen.

Sinds het voorjaar is Joop ook lid van de genealogische werkgroep van Historische Kring Losser. Daarvoor is hij bijna dagelijks wel even bezig met  stamboomonderzoek. Meestal individueel via het internet.

Daarnaast is hij actief bij de Cuso, de Culturele Soos 55+ Losser. Na zijn pensionering ging hij regelmatig naar lezingen van de Cuso en hielp wel eens mee met opruimen. “Zo’n 10 jaar geleden ben ik gevraagd om als vrijwilliger actief te worden binnen de Cuso. De programma’s van de Cuso spraken me aan en ik leerde steeds meer mensen kennen, dus het leek me een logische stap. Voor mij is het actief zijn in deze werkgroep erg leuk en inspirerend.”

De Cuso organiseert in de periode september – maart maandelijks bijeenkomsten over Cultuur in de breedste zin van het woord. Er zijn lezingen, excursies en uitvoeringen (www.cusolosser.nl). Veelal gebeurt dat in de Böggelschuur bij Erve Kraesgenberg. Joop zorgt dat de website actueel is. Daarnaast is hij de archivaris van de werkgroep. Elk lid van de werkgroep is soms contactpersoon voor de gastspreker. Hij vindt het mooi om zo ook organisatorisch bezig te zijn. De werkgroep komt maandelijks bij elkaar. Dat klikt erg goed en er wordt zeer constructief overlegd in een prettige en ontspannen sfeer. Er is dan ook weinig verloop in de werkgroep.

Op de vraag wat het vrijwilligerswerk betekent voor hem vertelt Joop: “Ik vind het belangrijk op onze leeftijd om zowel lichamelijk maar vooral ook geestelijk actief te blijven”. Els heeft haar eigen dingen met o.a. vrijwilligerswerk voor Taalpunt. “Het houdt ons mooi bezig en we hebben er leuke sociale contacten door”.