Wat een feest! 70 Leen-Ipads uitgedeeld op de kinderdagverblijven in de gemeente Losser!

Afgelopen dinsdag en donderdag zijn er op alle kinderdagverblijven leen-Ipads gebracht voor de kinderen en ouders, die meedoen aan VVE-thuis.

VVE-thuis is het ouderbetrokkenheidsprogramma dat hoort bij de Verlengde Voorschoolse Educatie. Rondom een thema in de groep wordt er een ouderbijeenkomst georganiseerd waarbij wat dieper op het thema wordt ingegaan. Er wordt materiaal meegegeven waar de ouders en kinderen thuis gezellig samen gebruik van mogen maken. Hier komt nu ook een leen-Ipad bij. Op deze Ipad staan boekjes, liedjes en spelletjes rondom het thema. Op deze manier worden de onderwerpen herkend en beginnen de begrippen bij de kinderen nog meer te leven en wordt ervaren dat taal en leren heel fijn zijn.

Het succes van de pilot “Digi-TAAL Thuis!” een ouderbetrokkenheidsprogramma op de basisscholen De Wegwijzer in Losser en de Pax Christi in Overdinkel, uitgevoerd door Fundament, was de reden dat de gemeente Losser zo enthousiast werd dat zij besloot ook leen-Ipads aan te schaffen voor het ouderbetrokkenheidsprogramma op de kinderdagverblijven in Losser.