Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden omtrent deelname aan cursussen.

1. U gaat een verplichting aan voor het aantal lessen dat in brief staat vermeld welke je hebt ontvangen na inschrijving. Daarna kunt u kiezen of u door wilt gaan met een vervolgcursus/tweede blok of wilt stoppen. Indien het aantal deelnemers dat doorgaat met het tweede blok minder is dan het door ons gestelde minimum, dan behouden wij ons het recht voor om de cursus te stoppen.

2.a Teruggave van cursusgeld, na aanvang van de cursus geschiedt alleen als de vakkracht langdurig uitvalt.
Bij kortstondige ziekte worden de lessen ingehaald.

b Er kunnen redenen zijn om niet aan een cursus deel te nemen. U kunt schriftelijk afmelden door een brief te sturen naar Fundament postbus 4, 7580 AA Losser. Echter bij afmeldingen binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

c Indien u de brief omtrent plaatsing binnen de gestelde termijn van 14 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt staat in de brief een afwijkende termijn waarbinnen u zich nog af kunt melden vermeld.

d Als u zich aanmeldt binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus is de inschrijving definitief. Afmelding is dan niet meer mogelijk.

e Afmelding i.v.m. ziekte en het op basis daarvan eventueel terugbetalen van cursusgeld geschiedt alleen op basis van een te overleggen doktersverklaring.

3. De cursusprijzen zijn exclusief koffie en thee.
Wij verzoeken u tijdens de cursus mee te werken aan een vlotte en correcte afhandeling met betrekking tot de inning.
Inwoners vanaf 18 jaar die onze diensten niet kunnen betalen komen in aanmerking voor de Meedoenregeling van de gemeente Losser »
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze administratie in de persoon van Haico Muller ; tel: 053 – 5369400