Alzheimer café

Het Alzheimercafé Losser is het trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het Alzheimer Café is een terugkerende bijeenkomst, die roulerend zal plaats vinden in drie kernen van de gemeente Losser. Het café is voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.

LEVEN MET DEMENTIE
Bezoekers van het Alzheimer Café kunnen hier in alle openheid met elkaar praten over leven met dementie; als patiënt, mantelzorger of als belangstellende. Elke bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema, meestal met behulp van gastsprekers. De bijeenkomsten vinden iedere 2 maanden, op de 2e dinsdag in de maand plaats. Het Alzheimer Cafe is geopend vanaf 19.00 uur en de bijeenkomst start om 19:30 uur.

Bekijk alle data en locaties van het Alzheimer Café in onze agenda.