Cursussen Jonge Mantelzorgers

Binnen het ondersteuningsaanbod voor jonge mantelzorgers bieden we diverse cursussen aan. Deze zijn hieronder specifiek beschreven. De kern van alle cursussen is dat kinderen in contact komen met lotgenoten en handvatten krijgen hoe om te gaan met hun rol als jonge mantelzorger. Dit doen we op een ongedwongen en ontspannen manier. We gebruiken creatieve doe- en spelopdrachten om in gesprek te gaan a la ‘Taarten van Abel’, zodat het elke keer weer een feestje is om naar de cursus te komen. Een intakegesprek en een ouderbijeenkomst zijn een standaard onderdeel van al onze cursussen. De cursussen bestaan uit 6 bijeenkomsten.

De Sammie en de schatkist cursus is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar, die opgroeien met een ziek of beperkt gezinslid. Tijdens de cursus ondernemen de kinderen creatieve en speelse opdrachten waarbij ze spelenderwijs in gesprek gaan over de thuissituatie en basis handreikingen krijgen over hoe zij met de thuissituatie en eigen emoties om kunnen gaan.

De Brussencursus is bedoeld voor broertjes en zusjes van kinderen met een beperking of ziekte en wordt aangeboden aan de leeftijdscategorie 9-12, 12-15 en 16-21 jaar. In de cursus leren de jonge mantelzorgers onder andere hoe zij hun emoties kunnen uiten, eigen grenzen kunnen aangeven en hoe zij kunnen omgaan met de thuissituatie.

De Kiva cursus is er voor kinderen van ouders met een (psychische) beperking, verslaving of lichamelijke ziekte. Deze kinderen maken zich soms zorgen over hun ouder en houden vaak extra rekening met de situatie, waardoor ze hun eigen wensen en behoeften aan de kant kunnen zetten. Tijdens de kiva cursus (9-12, 12-15 en 16-21 jaar) krijgen de kinderen informatie over de ziekte van hun ouder en inzicht in hun onderlinge relatie. Verder leren ze hun eigen grenzen aangeven, gevoelens uiten en kunnen ze onderling tips en ervaringen uitwisselen.

Tijdens de MeWe-training leren jonge mantelzorgers, die veel piekeren en/of negatieve gedachten hebben hoe zij hier op een andere manier mee om kunnen gaan. Door samen ervaringen uit te wisselen en concrete handreikingen te krijgen en te ervaren, leren zij anders kijken naar hun piekeren. De MeWe training vinden afwisselend online en in groepsverband plaats en wordt aangeboden voor jeugdigen van 12-15 jaar en 16-21 jaar.