Inloopspreekuur

Tijdens het inloopspreekuur kunnen inwoners van de gemeente Losser vragen stellen aan de mantelzorgconsulent of de ouderenadviseur. Dit kunnen vragen zijn rondom mantelzorg, vrijwilligerswerk of ouderen.

Tijdens het spreekuur zijn er boeken en folders in te zien over de onderwerpen mantelzorg, ziektebeelden en ouderen.