Respijtactiviteiten voor mantelzorgers

Fundament organiseert verschillende respijtactiviteiten voor mantelzorgers uit de gemeente Losser om lotgenoten te ontmoeten en te ontspannen. Denk aan samen wandelen, een creatieve activiteit, samen een museum bezoeken, een gastspreker die komt vertellen over een bepaald onderwerp of samen een fietstocht maken.