Studiekringen 50-plus 

Een groep van 10-15 personen komt regelmatig bij elkaar om van gedachten te wisselen. Actualiteiten worden besproken en een zelf gekozen onderwerp wordt per toerbeurt door de deelnemers uitgewerkt en gepresenteerd. Het doel van de studiekring is om samen op de hoogte te blijven van de maatschappelijke ontwikkelingen en om kennis, ideeën en meningen met elkaar te delen. 

 Een fysieke beperking is geen belemmering om mee te doen. Deelnemers helpen elkaar vaak onderling en Fundament kan daarin ook ondersteunen.  Het is voor veel deelnemers een moment om naar uit te kijken: ‘Een prettige ontmoeting van mensen die net als ik nog geestelijk actief willen zijn en het ook gezellig hebben met elkaar’.