Jongerenwerk

Fundament is er voor alle jongeren die opgroeien in de gemeente Losser. Wij willen dat jongeren actief meedoen, zichzelf en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Onze jongerenwerkers bieden ondersteuning waar nodig.

Door te ontdekken waar je interesses liggen en waar je goed in bent, ontwikkel je jezelf. Daarnaast is het geweldig om je vrije tijd in te richten met iets wat je leuk vindt om te doen en al helemaal met andere jongeren.

Naast de activiteiten richt het jongerenwerk van Fundament zich ook op jongeren die extra aandacht nodig hebben omdat ze opgroeien in minder stabiele omstandigheden. Onze jongerenwerkers lopen met je mee en ondersteunen waar en wanneer dat nodig is. Dit kan zijn door een praatje, ondersteuning bij je persoonlijke ontwikkeling of door je verder te verwijzen wanneer meer hulp nodig is.

Sportinstuif De overstap Ambulant jongerenwerk