Ouderenwerk

Het ouderenwerk van Fundament is er voor alle 65-plussers in de gemeente Losser. Het aantal ouderen neemt de komende jaren toe en veel ouderen zullen zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen en moeten blijven wonen.

Bij het ouderenwerk van Fundament begeleiden en helpen wij ouderen. Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven en actief mee doen in de maatschappij.

Voor ondersteuning kunt terecht bij onze ouderenadviseur. Zij kan u van informatie en advies voorzien op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Daarnaast organiseert Fundament verschillende activiteiten en bijeenkomsten, waarbij gestreefd wordt naar zelfredzaamheid, ontmoeting, ontspanning en informatievoorziening.

Ouderenadviseur Senioren op eigen kracht Samen actief Inloop spreekuur Alzheimer café Omgaan met dementie