Samen Actief

Samen Actief brengt 55-plussers in Losser met elkaar in contact. Samen iets ondernemen is leuker dan alleen. Je kunt veel voor elkaar betekenen.

Het doel van Samen Actief is om vanuit de maandelijkse ontmoetingsbijeenkomsten, gezamenlijk activiteiten te ondernemen, samen te fietsen of te wandelen, met elkaar eten of misschien samen naar het theater. Alles is mogelijk als je met elkaar in gesprek gaat en het samen organiseert.

Lijkt het u interessant om de bijeenkomsten van Samen Actief bij te wonen of deze als vrijwilliger in goede banen te leiden? Meld u zich dan aan bij onze ouderenadviseur Sherina Schouten.