Senioren op eigen kracht

Ieder jaar ontvangen bewoners van tachtig jaar of ouder een brief van Fundament.  De ouderen worden in deze brief uitgenodigd om deel te nemen aan het huisbezoek. Het huisbezoek wordt gedaan door een vrijwillige seniorenvoorlichter.

Tijdens het gesprek met de seniorenvoorlichter komen verschillende thema’s aanbod: wonen en zelfredzaamheid, gezondheid, tijdsbesteding, sociale contacten, eenzaamheid en tot slot voorzieningen.

De seniorenvoorlichter heeft een aantal vragen voor u, om te kijken hoe het met u gaat. Natuurlijk is er ook ruimte om zelf vragen te stellen. De seniorenvoorlichters zijn zoveel mogelijk op de hoogte van de laatste regelingen en kunnen u bij vragen de juiste weg wijzen.