Inschrijven

    Privacy:

    De verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in de administratie van stichting Fundament en worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd. Daarnaast kan de administratie contact met u opnemen over zaken die de lessen betreffen. Tevens zullen uw contactgegevens verstrekt worden aan de desbetreffende docent om lesinhoudelijke zaken te bespreken.

    Tijdens de activiteiten van het muziek- en dansonderwijs kunnen foto’s worden gemaakt die gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u via de docent een formulier aanvragen die u moet invullen. Wij zullen er dan zorg voor dragen dat u of uw kind niet of onherkenbaar op de foto komt.

    Voor overige informatie zie onze privacyregeling » en de algemene voorwaarden »

    *Verplichte velden