Alzheimer Café Losser

Op 13 september is er weer een Alzheimer Café. Dit keer strijken we neer bij Erve Boerrigter in De Lutte . De avond staat in het teken van: Wat kan de huisarts betekenen bij de diagnose dementie?

De spreker deze avond is Huisarts Boermans. Huisarts Boermans is erg actief in de ouderenzorg binnen de gemeente Losser. Tijdens deze bijeenkomst zal hij daar ook veel over vertellen. Boermans zal zijn werkzaamheden uitleggen en zorgen voor verheldering.

Het Alzheimer Café Losser is een informeel trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen behandeld waarmee mensen met dementie en hun mantelzorgers te maken hebben. De avonden starten meestal met een inleiding door een deskundige. Je krijgt informatie over de omgang met dementie. Je kunt lotgenoten ontmoeten, ervaringen uitwisselen en raad vragen aan deskundigen.

Het Alzheimer Café is vanaf 19.00 uur geopend. Het programma start om 19.30 uur. Van 20.00 tot 20.30 uur is er een pauze en daarna is er van 20.30 tot 21.00 uur gelegenheid om vragen te stellen. Om 21.00 uur sluiten we het café af. Er is dan nog gelegenheid voor een nazit en een drankje.