Alzheimer Café Losser gaat van start

Het Alzheimer Café Losser gaat vanaf 21 september van start. Het Alzheimer Café is een terugkerende bijeenkomst, die roulerend zal plaats vinden in drie kernen van de gemeente Losser. Het café is voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.

Leven met dementie
Bezoekers van het Alzheimer Café kunnen hier in alle openheid met elkaar praten over leven met dementie; als patiënt, mantelzorger of als belangstellende. Elke bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema, meestal met behulp van gastsprekers. De bijeenkomsten vinden iedere 2 maanden, op de 2e dinsdag in de maand plaats. Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur en de bijeenkomst start om 19:30 uur.

Het eerste café start met een officiële opening, verzorgd door wethouder Anja Prins, waarna Thomas Borggrefe ons meeneemt in een voorstelling over dementie. Wanneer is het leven met dementie niet meer leefbaar? Iedereen is van harte welkom bij de officiële opening op 21 september 2021. Uiteraard met een hapje en een drankje. I.v.m. nog geldende regels hanteren we een aanmelding. U kunt zich voor donderdag 9 september aanmelden via  of via 053-5369400.