De Jeugdhuiskamer knutselt voor ouderen

Een klein gebaar is soms genoeg om iemand z’n dag op te fleuren. Vanuit deze gedachte gaan de kinderen van de Jeugdhuiskamer tijdens de Losserse week tegen eenzaamheid creatief aan de slag. Donderdag 28 september 2023 gaan ze papieren bloemen knutselen om deze vervolgens rond te delen bij de bewoners van de Tiekerhook in Overdinkel. Ze hopen hiermee een glimlach te toveren bij de mensen die soms wel een hart onder de riem kunnen gebruiken.

De Jeugdhuiskamer is een project speciaal voor kinderen voor wie het goed is om even buitenshuis te zijn om wat voor reden dan ook. Samen spelen, eten en leuke dingen doen. Zoals knutselen of spelletjes. Tijdens de speelmiddagen krijgen de kinderen positieve aandacht en worden ze gezien en gehoord.

Achtergrondinfo Jeugdhuiskamer

Jeugdhuiskamer is er een middag per week voor kinderen voor wie het goed is om even buiten huis te zijn. Hierdoor is extra zorg vaak niet nodig. Sociaal werker Karin Pikula begeleidt de middag samen met een groepje vrijwilligers. Het project draait op dit moment in Losser en Overdinkel.

Jeugdhuiskamer: een voorbeeld van preventieve zorg
Fundament Losser en gemeente Losser startten vorig jaar het project #Jeugdhuiskamer als pilotproject. Doel van het project is dat kinderen een prettige plek hebben. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn zodat ze zo normaal en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Door kinderen op deze wijze laagdrempelig te ondersteunen en even uit het gezinssysteem te halen, hebben ook ouders even ruimte en kan (zware) zorginzet voorkomen of verminderd worden. Het project is een algemene voorziening gericht op preventie. De kinderen die deelnemen aan het project zijn daar altijd vanuit een zorgvraag naar doorverwezen.
Meer info via