Jeugdpanel voor “jouw Losser”

De jongerencoaches van Fundament zijn volop bezig hun programma vorm te geven. We hebben al heel veel leuke ideeën en activiteiten bedacht, maar wat we nu nog missen is de kritische blik van de jongeren zelf. De komende jaren richten wij ons op jongeren tussen de 10 en 15 jaar, met hen willen we dan ook graag in gesprek!

Nieuwe plannen, activiteiten voor alle jongeren en dan met name gericht op talentontwikkeling; zo zou je onze plannen voor jeugd kunnen omschrijven. Je kunt dan denken aan sportactiviteiten, maar ook aan activiteiten op het gebied van cultuur, techniek en ontspanning.

In de afgelopen jaren zijn we veel bezig geweest met het “hier en nu”. Daar waar jongeren waren, daar waren wij als jongerencoaches. Contacten leggen op straat, banden opbouwen en ons werk doen met deze groepen. Dat blijft een belangrijk onderdeel van ons werk, maar we willen meer.

We willen graag meer jongeren uit de gemeente Losser bereiken, een uitdagend programma aan activiteiten aanbieden en jongeren kansen bieden om op een leuke manier op te groeien in onze gemeenschap, jouw Losser.

Wil jij meedenken, meepraten, meedoen of meehelpen? Het jeugdpanel komt 23 juni van 15-17 uur bijeen in het openluchttheater Brilmansdennen. Opgeven kan via of bel met 053-5369406.