Dag van de Mantelzorg

Jaarlijks vindt op 10 november de dag van de mantelzorg plaats. Een dag waarop mantelzorgers in het zonnetje gezet worden om ze op deze manier te bedanken voor de zorg die zij verlenen aan hun naasten.

Fundament besteedt op verschillende manieren aandacht aan deze dag. Bijvoorbeeld door aanbieden van activiteiten aan mantelzorgers of het uitdelen van informatie en een klein presentje.