Digi-TAAL Thuis!

Digi-TAAL Thuis! is een pilotproject van Fundament, basisschool De Wegwijzer en basisschool Pax Christi. Ouders krijgen vanuit school een IPad en materialen te leen om hun kind(eren) uit groep 1 en 2 te ondersteunen in de taalontwikkeling.

Thuis de taal stimuleren is niet voor alle ouders vanzelfsprekend. Wie goed Nederlands kan lezen en schrijven, heeft voordelen op school, bij het vinden van werk en in contacten met anderen. Taal vormt de basis voor iemands zelfvertrouwen en toekomstperspectief. Ouders spelen een grote rol in de taalontwikkeling van hun kind. Niet alle ouders weten hoe ze hun kind hierbij kunnen ondersteunen. Het project ‘Digi-TAAL Thuis!’ helpt ouders hierbij.

Digi-TAAL Thuis!:
•Iedere deelnemer krijgt een leen-iPad.
•Er zijn 6 thema’s.
•Per thema één ouderbijeenkomst.
•Bij een ouderbijeenkomst krijgen ouders boekjes, spelletjes, werkbladen, nieuwe apps op de iPad, liedjes/tekstjes en uitleg bij het materiaal.
•De ouderbijeenkomsten vinden plaats op school.

In overleg met school worden ouders aangemeld voor Digi-TAAL Thuis!