FC Noaber

FC Noaber is opgericht om mensen met een WWB-uitkering (wet werk en bijstand) te activeren. Bij FC Noaber doen wij dit met beweegactiviteiten, taalontwikkeling en vrijwilligerswerk.

Door deelname aan de verschillende activiteiten van FC Noaber krijgen deelnemers een groter sociaal netwerk en krijgen zij weer meer regie over hun eigen leven. Om deel te nemen aan FC Noaber is een doorverwijzing van de participatiecoach van de gemeente Losser nodig.

FC Noaber werkt

FC Noaber werkt bestaat uit werkzaamheden die gedaan worden door deelnemers bij verschillende (sport)verenigingen. De werkzaamheden variëren van het schoonmaken van de kantine of kleedkamers tot groen werkzaamheden op het terrein. Bij FC Noaber werkt hebben we als doel om deelnemers te laten participeren in de maatschappij, om ze sociale contacten te laten leggen en/of te onderhouden en om ze kennis laten maken met de geldende regels binnen (vrijwilligers) werk zoals op tijd aanwezig zijn, verantwoordelijk geven en nemen, en je nuttig maken of voelen.

FC Noaber beweegt

Naast het werktraject biedt FC Noaber ook 1 ochtend of middag per week  een sport- en beweegprogramma aan. Een gezonde en actieve leefstijl vinden wij belangrijk voor onze deelnemers. Het doel van ons beweegprogramma is om je lichaam te activeren. Hiervoor gebruiken wij verschillende soorten lessen. Tijdens de beweegactiviteiten komen o.a. samenwerken en de Nederlandse taal aan bod. Daarnaast geven wij voorlichting over gezonde voeding, slaap enz.

FC Noaber extra taal les

Deelnemers hebben 1 x per week extra taalles van het ROC Van Twente. Deze lessen zijn vooral gericht op de werksituatie van de deelnemers. Er wordt aandacht besteed aan de namen van apparaten of het materiaal waarmee de deelnemers werken.  Deze extra les krijgen zij naast de 3 andere dagdelen taalles die de deelnemers al krijgen.