Jeugdhuiskamer

De Jeugdhuiskamer is er 2 middagen in de week in Losser en Overdinkel voor kinderen voor wie het goed is om even buiten huis te zijn om wat voor reden dan ook. Doel van de middagen is dat kinderen een prettige plek hebben. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn zodat ze zo normaal en veilig mogelijk kunnen opgroeien.

Hoe zien de middagen er uit?

Sociaal werker Karin Pikula begeleidt de middag samen met een vaste groep vrijwilligers en stagiaires. Karin: ‘Iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 14:00 – 18:30 ontvangen we een groep van maximaal 10 kinderen. De kinderen komen binnen, we drinken wat samen, we spelen met de kinderen en we sluiten de middag af door samen te eten.

Voor wie is de Jeugdhuiskamer?

De Jeugdhuiskamer is er voor kinderen in de basisschool leeftijd. De kinderen die deelnemen aan het project zijn daar altijd vanuit een zorgvraag naar doorverwezen. Neem voor meer informatie over aanmelding voor de Jeugdhuiskamer contact op met toegangsteam Werk Inkomen Jeugd en Zorg (wijz) van de gemeente Losser: Dit kan elke werkdag van 09.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer (053) 537 7400, of mail .

Meer informatie

Neem contact op met Karin Pikula via  of 06-83843617.