Jonge mantelzorgers

Fundament ondersteunt jonge mantelzorgers in de gemeente Losser met het aanbod van JMZ Go!

Waarom JMZ Go!?

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek- of beperkt gezinslid. Dit kan een broer met autisme zijn, een zus met ADD, een vader met een lichamelijke beperking of een moeder met psychische problemen. Niet alle jonge mantelzorgers hebben het zwaar of moeilijk, maar opgroeien met zorg heeft effect op (jonge) kinderen.

Jonge mantelzorgers geven zelf aan dat zij behoefte hebben aan informatie, ontspanning, erkenning en uitwisseling met lotgenoten. Dit zijn dan ook de belangrijkste pijlers in het ondersteuningsaanbod van JMZ Go!.

Wat biedt JMZ Go!?
-Ontspanningsactiviteiten waar jonge mantelzorgers samenkomen, ontmoeten, in gesprek komen en een leuke middag beleven;
-Cursussen waarbij jonge mantelzorgers in kleine groepjes bij elkaar komen. En van elkaar en de trainers leren over de jonge mantelzorg situatie;
-Individuele ondersteuning op het gebied van begeleiding of psycho-educatie;
-Het ervaringsmaatjes traject waarbij jonge mantelzorgers worden begeleid door een jongvolwassen vrijwilliger of stagiaire, die zelf ook is opgegroeid met een ziek of beperkt gezinslid.

Direct in contact komen met JMZ professional in Losser? Mail naar of bel/whatsapp naar 06-47504717.
Meer informatie over JMZ Go! is te vinden op www.jmz-go.nl.

Individuele ondersteuning Ervaringsmaatjes Cursussen Ontspanningsactiviteiten