Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek- of beperkt gezinslid. Dit kan een broer met autisme zijn, een zus met ADD, een vader met een lichamelijke beperking of een moeder met psychische problemen. Niet alle jonge mantelzorgers hebben het zwaar of moeilijk, maar opgroeien met zorg heeft effect op (jonge) kinderen.

Jonge mantelzorgers geven zelf aan dat zij behoefte hebben aan informatie, ontspanning, erkenning en uitwisseling met lotgenoten. Dit zijn dan ook de belangrijkste pijlers in ons ondersteuningsaanbod.

Wat bieden wij?
-Ontspanningsactiviteiten waar jonge mantelzorgers samenkomen, ontmoeten, in gesprek komen en een leuke middag beleven;
-Individuele ondersteuning op het gebied van begeleiding of psycho-educatie;

Direct in contact komen met JMZ professional in Losser? Mail naar of bel/whatsapp naar 06-83843617.

Individuele ondersteuning Ontspanningsactiviteiten