Mantelzorg

Eén op de vier mensen in Nederland is mantelzorger. Als mantelzorger sta jij klaar voor een ander die zorg nodig heeft door bijvoorbeeld een ziekte, beperking of verslaving. Je helpt bij dagelijkse dingen zoals aankleden, het huishouden, verzorging of door er gewoon te zijn. Het zorgen voor een naaste doe je uit liefde, maar kan soms ook stressvol en veeleisend zijn en zo ook effect hebben op jouw eigen gezondheid.

Wij streven in de gemeente Losser naar een samenleving waarin mantelzorgers gezien en gehoord worden en op een gezonde manier voor hun naaste kunnen (blijven) zorgen. Samen met vrijwilligers, zorgprofessionals, scholen, bedrijven en de gemeente Losser helpen wij jou en andere mantelzorgers gezond te blijven en een balans te vinden tussen het zorgen voor een ander en het zorgen voor jezelf.

Voor wie?
Mantelzorger ben je wanneer je meer dan 8 uur per week en langer dan drie maanden voor een naaste moet zorgen of je er zorgen over maakt. Dit kan gaan om een partner, ouder, kind, of familielid, maar ook om vrienden of buren. Ook kinderen (4-21 jaar) kunnen (jonge) mantelzorger zijn, bij hen draait dit om het zorgen voor of het zorgen maken over een gezins- of familielid. Een jonge mantelzorger kan soms onbewust een stukje zorg moeten missen in het gezin vanwege de extra aandacht die uit gaat naar een gezinslid met een ziekte of beperking.

Wat doen we?
Bij Fundament Mantelzorg staan de consulenten Mantelzorg voor jou klaar. Samen met jou kijken we naar jouw situatie en komen we tot een plan. Hierbij betrekken we vaak collega-organisaties en/of burgerinitiatieven. Vrijwilligers zorgen ervoor dat (jonge) mantelzorgers worden ontlast en ondersteuning krijgen bij hun zorgtaken.

Daarnaast organiseren we diverse activiteiten waar jij andere mantelzorgers kunt ontmoeten en (h)erkenning en ontspanning kunt vinden. Zo gaan we samen wandelen, organiseren we mantelzorg- en Alzheimercafés of bieden we een cursus ‘Omgaan met dementie’ aan.

Ook voor jonge mantelzorgers organiseren we dit soort activiteiten waar zij leeftijdsgenootjes kunnen ontmoeten die dezelfde dingen meemaken. Je hoeft dan niets uit te leggen, maar je snapt elkaar gewoon.

Meer weten?
Bel of mail met Jannet Huisman of Karin Pikula-Meijer (jonge mantelzorgers) op telefoonnummer: 053-5369400 of mail naar of .

Jonge mantelzorg Mantelzorgwaardering Dag van de mantelzorg Respijtvrijwilligers Inloop spreekuur Training de kunst van het zorgen en loslaten Omgaan met dementie Respijtactiviteiten voor mantelzorgers Alzheimer café