Respijtvrijwilligers

Mantelzorgers hebben vaak de behoefte om er even zelf op uit te gaan en hun eigen sociale contacten te onderhouden. De verzorgde kan dan niet altijd alleen blijven. Hiervoor kan een respijtvrijwilliger ingezet worden die dan bij de verzorgde blijft. De mantelzorger kan op die momenten even rustig weg.

Om een respijtvrijwilliger aan te vragen kan de mantelzorger terecht bij de mantelzorgconsulent van Fundament. Tijdens een intakegesprek wordt er gekeken welke vrijwilliger nodig is, op welke tijdstippen en voor welke activiteit. De mantelzorgconsulent gaat dan vervolgens op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Als deze gevonden is, komen ze samen op bezoek om kennis te maken en verdere afspraken te maken.