Cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers

In het najaar wordt er door het Steunpunt Mantelzorg van Fundament weer een cursus Omgaan met dementie voor mantelzorgers georganiseerd.

De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten voor mantelzorgers van mensen met dementie, bv. partner, kind of goede vriend(in).

Dementie is een ingrijpende ziekte. Zowel voor de persoon zelf als voor de naaste omgeving. Tijdens de bijeenkomsten wordt uitgebreid informatie gegeven over de ziekte dementie en de gevolgen daarvan. Er worden praktische tips gegeven over het omgaan met een naaste met dementie.

Ook is er ruimte voor het delen van ervaringen met anderen die in een vergelijkbare situatie zitten.

Veel deelnemers ervaren dit als waardevol.

Bij de cursus zijn een ervaren cursusleider, een casemanager en een psycholoog betrokken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Wat is dementie – het verloop van de ziekte – het welzijn van de mantelzorger – gebruik maken van het eigen netwerk – regelzaken – het belang van de omgeving en belevingsgerichte benadering.

Uitspraken oud cursisten

“Een eyeopener in deze zoektocht in de mist”

“Verhelderend. Ik voel me niet meer zo alleen met de situatie”

Donderdag 7 september gaat de cursus, die in ’t Lossers hoes plaats vindt, van start. Voor mantelzorgers uit Losser zijn geen kosten verbonden aan de cursus. Opgeven is nu al mogelijk en kan middels of via 053-5369400.
Meer info is te verkrijgen via mantelzorgconsultent Jannet Huisman,   of 06-47504724

Als u niet kunt op de genoemde data maar toch belangstelling heeft, schroom dan niet om met Jannet contact op te nemen.