Ministerie VWS bezoekt project #Jeugdhuiskamer

Het ministerie is op bezoek in Overdinkel om over de uitkomsten van dit project te leren

Vorige week bezocht een team van Directie Jeugd van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport basisschool Pax Christi in Overdinkel. Zij kwamen op werkbezoek om meer te leren over het project #Jeugdhuiskamer. #Jeugdhuiskamer is er een middag per week voor kinderen voor wie het goed is om even buiten huis te zijn. Hierdoor is extra zorg vaak niet nodig. Sociaal werker Karin Pikula begeleidt de middag samen met een groepje vrijwilligers. Het project draait op dit moment in Losser en Overdinkel.

#Jeugdhuiskamer: een voorbeeld van preventieve zorg

Fundament Losser en gemeente Losser startten vorig jaar het project #Jeugdhuiskamer als pilotproject. Doel van het project is dat kinderen een prettige plek hebben. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn zodat ze zo normaal en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Door kinderen op deze wijze laagdrempelig te ondersteunen en even uit het gezinssysteem te halen, hebben ook ouders even ruimte en kan (zware) zorginzet voorkomen of verminderd worden. Het project is een algemene voorziening gericht op preventie. De kinderen die deelnemen aan het project zijn daar altijd vanuit een zorgvraag naar doorverwezen.

Kennis opdoen voor toekomstig beleid

Directie Jeugd van het Ministerie van VWS: “De Jeugdhuiskamer zien wij als een mooi voorbeeld van een laagdrempelige ontmoeting en speelplek voor kinderen. We kijken er daarom naar uit de huiskamer beter te leren kennen door in gesprek te gaan met ouders, de vrijwilligers en de gemeente. Het krijgen van een goed beeld van de praktijk van dit soort laagdrempelige voorzieningen als de Jeugdhuiskamer en hoe dit past binnen het bredere Jeugdbeleid van de gemeente zal ons helpen bij het maken van toekomstig beleid.”

Vrijwilligers gezocht

Op dit moment zoeken wij voor project #Jeugdhuiskamer vrijwilligers die tijdens de middagen willen ondersteunen. Samen spelen, eten en leuke dingen doen. Zoals knutselen of spelletjes. Dat is wat de vrijwilligers tijdens de middagen met de kinderen doen. Meer vrijwilligers zijn welkom, zowel op locatie Losser als Overdinkel. Meer info vindt u op de website van Fundament Losser.