Alzheimer Café in De Lutte

Het Alzheimer Café Losser vindt 9 november weer plaats. Dit keer strijkt het café neer in Erve Boerrigter in de Lutte.  Het Alzheimer Café is een terugkerende bijeenkomst, die roulerend zal plaats vinden in drie kernen van de gemeente Losser. Het café is voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden.

Het thema van het Alzheimer café is: Wat is dementie?  

Als we ouder worden hebben we allemaal wel eens last van vergeetachtigheid. Het geheugen werkt wat trager en als we niet meer zoveel dingen tegelijk kunnen onthouden, maken we ons daarover niet ongerust. Maar het wordt anders als mensen het gevoel krijgen dat ze niet zo goed meer kunnen nadenken. Of dat het warrig is in hun hoofd. Of dat er iets niet goed is.

Leven met dementie
Bezoekers van het Alzheimer Café kunnen in alle openheid met elkaar praten over leven met dementie; als patiënt, mantelzorger of als belangstellende. Elke bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema, meestal met behulp van gastsprekers. De bijeenkomsten vinden iedere 2 maanden, op de 2e dinsdag in de maand plaats. Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur en de bijeenkomst start om 19:30 uur.

Iedereen is van harte welkom bij Alzheimer café op 9 november.

Voor meer informatie over het Alzheimer café kunt u contact opnemen met

Jannet Huisman
Mail: tel: 0535369400