Nieuwe leden participatieraad

De participatieraad van de gemeente Losser is op zoek naar nieuwe leden om de raad te versterken.

De  participatieraad is hét aanspreekpunt voor alle inwoners van de gemeente Losser. Zij hebben een luisterend oor voor wat er leeft en nodig is in de gemeente, betrekken inwoners bij besluitvorming en nemen dit mee in de voorstellen en advies aan het college. Op deze manier leveren de leden van de participatieraad een waardevolle bijdrage aan de gemeente.

  • Heeft u affiniteit met– of ervaring binnen het sociaal domein? Bijvoorbeeld vanuit (eerder) werk?
  • Wilt u een waardevolle bijdrage leveren aan onze gemeente?
  • Vindt u het leuk om beleidsvraagstukken te analyseren en hier uw mening over te geven?
  • Staat u middenin de samenleving en weet u goed wat er speelt in uw dorp of buurt?

Dan bent u de geschikte kandidaat voor de participatieraad!

Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving en een menswaardig bestaan hebben, ongeacht leeftijd, beperking, afkomst, godsdienst of inkomen. Vindt u dit ook? Dan horen wij graag van u!

Meld u aan door een mail te sturen naar Harry Stopel,  of 06-22941855

Leden van de participatieraad moeten woonachtig zijn in de gemeente Losser en geen deel uitmaken van een professionele organisatie die actief is binnen het sociaal domein van de gemeente Losser 

Meld je hieronder aan











    *Verplichte velden